En introduksjon til styrearkivet

Styrearkivets bruksområde

Styrearkivet er et intuitivt og effektivt verktøy som lar deg arkivere og dele styredokumentene digitalt. Dette er en helt ny og unik måte å skape oversikt på, og holde orden i et hav av dokumenter. Du kan enkelt sende ut møteinnkallelser, og ikke minst sørger styrearkivet for at dokumentene lagres på en sikker måte.

Hvorfor trenger du styrearkivet?

I dag håndterer de fleste bedrifter og selskaper styredokumentene ved å benytte seg av e-post eller vanlig brevpost. Dette gjør det utfordrende for hvert enkelt styremedlem å finne tilbake til tidligere dokumenter. Denne metoden skaper også uvisshet rundt når dokumentene mottas av hvert enkelt medlem, og ikke minst om de faktisk blir lest. Håndteringen av dokumentene blir dermed i stor grad overlatt til medlemmet selv, mens med styrearkivet kan du enkelt forvisse deg om at dokumentene ikke bare lagres på en sikker måte, men du får også oversikt over hvilke medlemmer som har lastet ned dokumentene, og når handlingen ble utført.

Styrearkivet er også nyttig for nye styremedlemmer som ønsker en samlet oversikt over tidligere saker, og muligheten til å sette seg dypere inn i bedriftens historiske retninger. 

Kort oppsummert

Styrearkivet er svært intuitivt. Det hjelper styret i bedriften med å arkivere, finne tilbake, og skape oversikt for medlemmene i et hav av dokumenter. Det er enkelt for daglig leder å laste opp styredokumenter, sende ut møteinnkallelser og ikke minst samle hele styret på en digital plattform.

Styrearkivet er et intuitivt og effektivt verktøy som lar deg arkivere og dele styredokumentene digitalt. Dette er en helt ny og unik måte å skape oversikt på, og holde orden i et hav av dokumenter. Du kan enkelt sende ut møteinnkallelser, og ikke minst sørger styrearkivet for at dokumentene lagres på en sikker måte.

Andre sider